Liepājas muzejs aicina pieteikties zinātniskai konferencei

Liepājas muzejs aicina līdz 1. martam pieteikties zinātniskai konferencei "Liepāja Latvijas Neatkarības karā, 1918-1920", kas notiks  11. un 12. maijā Liepājas muzejā, Kūrmājas prospektā 16/18.

Konferences mērķis ir veicināt pētījumus par dažādām ar Liepāju un tās apkārtni saistītām norisēm un procesiem Neatkarības kara laikā.

Tematiskās vadlīnijas sevī ietver politiku, militāro un sociālo sfēru, kuģniecību, kultūru, mākslu, kultūras pieminekļu aizsardzību, kā arī vēstures palīgzinātnes. Konferences darba valoda ir latviešu valoda. Referātu ilgums - 20 minūtes. Dalība lasījumos ir bez maksas.

Konferencē nolasītie referāti tiks publicēti konferences rakstu krājumā. Tiem jābūt oriģināliem un iepriekš nepublicētiem. Par pētījuma publicēšanu konferences izdevumā paredzēts honorārs.

Konferences uzsaukums pieejams šeit: http://ej.uz/ujx7

Dalībnieka anketa pieejama šeit: http://ej.uz/6qvr

Pieteikšanās notiek elektroniski līdz 2017. gada 1. martam, iesūtot anketas uz e-pastu konference@liepajasmuzejs.lv.

Dalībnieku anketas izskatīs Liepājas muzeja sastādīta komisija, paturot tiesības noraidīt iesniegtos pieteikumus gadījumā, ja referāta tēma neatbilst vai atbilst tikai daļēji konferences mērķim un tematam.

Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ Liepājas muzejs patur tiesības izraudzīties tos referātus, kuri visvairāk atbilst konferences mērķim un tematam.

Pievienots: 2017-01-17 13:58:04